wybierz wersję językową:

Aktualności

08
Nowa ustawa dotycząca biegłych rewidentów

Opublikowano 2017/06/08

Na posiedzeniu w dniu 11 maja 2017 r., po rozpatrzeniu poprawek Senatu,  Sejm  RP przyjął nową ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przedmiotowa ustawa implementuje dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

Przedmiotowa ustawa w istotnym zakresie modyfikuje sposób funkcjonowania branży badań jednostek zainteresowania publicznego. Przepisy ustawy mają na celu udostępnienie rynku usług audytorskich większej liczbie podmiotów, jak również modyfikację zasad nadzoru nad przedmiotowymi podmiotami. Ustawa wprowadza także nowe zasady rotacji biegłych rewidentów oraz limity wynagrodzeń podmiotów audytorskich. 

Ustawa czeka na podpis Prezydenta. Przepisy ustawy w większości będą obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ich publikacji w Dzienniku Ustaw RP. 

- Marcin Kaszyński