wybierz wersję językową:

Aktualności

08
Prace nad nowelizacją dot. tzw. split payments

Opublikowano 2017/06/08

12 maja 2017 r. do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt nowelizacji ustawy o VAT w sprawie instytucji podzielonej płatności. Zmiany mają umożliwić organom podatkowym nadzór i blokowanie środków znajdujących się na specjalnych rachunkach. Ministerstwo Finansów chce w ten sposób wyeliminować ryzyko znikania podatników z zapłaconym ale nieodprowadzonym podatkiem VAT.

Mechanizm będzie polegał na podziale płatności przez bank lub SKOK na dwa strumienie. Kwota netto zostanie przekazana sprzedawcy, kwota podatku trafi na odrębny „rachunek VAT”, na którym będą gromadzone kwoty podatku należnego fiskusowi.

Ministerstwo Finansów przygotowało również zachęty do skorzystania z tej instytucji, np. wyłączenie stosowania przepisów o solidarnej odpowiedzialności za zaległości dostawy towarów, uniknięcie dodatkowego zobowiązania podatkowego (art. 112b i 112c ustawy o VAT) czy też niezastosowanie podwyższonej stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56b ordynacji podatkowej.

Oprócz powyższego podatnicy będą mogli pomniejszyć swoje zobowiązanie wobec fiskusa o iloczyn  zobowiązania podatkowego, stopy referencyjnej NBP oraz stosunku liczby dni pozostających do upływu ostatecznego terminu zapłaty zobowiązania do 360 dni.
Jak wynika z projektu, zmiany mają wejść w życie z początkiem 2018 r. Banki oraz SKOK zobowiązane będą do dnia 31 grudnia 2017 r. utworzyć rachunki VAT.

Źródło:
www.rcl.gov.pl

- Gustaw Masznicz