wybierz wersję językową:

Aktualności

29
Prawo o Żegludze Handlowej

Opublikowano 2017/05/29

Cypryjski Departament Żeglugi Handlowej [Departament] w ostatnim czasie ogłosił uchwalenie Prawa o Żegludze Handlowej (Wyposażeniu Statków) z 2017 r. [Merchant Shipping (Marine Equipment) Law 2017] [Prawo o Żegludze Handlowej]. Prawo o Żegludze Handlowej transponuje do cypryjskiego prawa krajowego regulacje Dyrektywy Komisji 2013/52/UE z dnia 30 października 2013 r. zmieniającej dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków [Dyrektywa]. Do celów Dyrektywy należą m. in. umocnienie bezpieczeństwa na morzu oraz zapobieganie morskim zanieczyszczeniom poprzez ujednolicenie międzynarodowych regulacji odnoszących się do wyposażenia statków podnoszących bandery krajów członkowskich Unii Europejskiej. Prawo o Żegludze Handlowej realizuje te cele m. in. poprzez wskazanie, które elementy wyposażenia statków podnoszących banderę cypryjską wymagają zatwierdzenia przez Departament.

Źródło:
http://www.internationallawoffice.com

- Piotr Regulski