wybierz wersję językową:


Amortyzacja podatkowa znaku towarowego

Prelekcja pt. „Amortyzacja podatkowa znaku towarowego” została wygłoszona przez Piotra Porzyckiego podczas Konferencji Naukowej "Kształtowanie opodatkowania: zagadnienia ekonomiczne i prawne. Koszty uzyskania przychodu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.”, która odbyła się w dniu 3 grudnia 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Przedmiotem prelekcji było przedstawienie problematyki związanej z nadawaniem wartości podatkowej prawom do znaków towarowych oraz zasad ich amortyzacji. Nadto, autor przedstawił sugerowane dalsze działania związane z osiągnięciem z tego tytułu korzyści podatkowych, m. in. w ramach transakcji kapitałowych. 

Aut.: Piotr Porzycki (współautorstwo) – Konferencja Naukowa "Kształtowanie opodatkowania: zagadnienia ekonomiczne i prawne. Koszty uzyskania przychodu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.”, Uniwersytet Łódzki w Łodzi, 3 grudnia 2015 r.