wybierz wersję językową:


Konsolidacja wyników podatkowych spółek

Prelekcja "Konsolidacja wyników podatkowych podmiotów powiązanych, jako metoda optymalizacji podatkowej" poświęcona metodzie strukturyzacji podatkowej w ramach grupy podmiotów powiązanych, polegająca na konsolidacji wyników podatkowych tych podmiotów, za pomocą spółek osobowych prawa handlowego. 

Prelekcja wygłoszona została przez Piotra Porzyckiego podczas Konferencji naukowej "Kierunki optymalizacji podatkowej", która odbyła się dnia 2 stycznia 2015 r. na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie.
 
Aut.: Piotr Porzycki – Konferencja naukowa „Kierunki optymalizacji podatkowej", Uniwersytet Marii Skłodowskiej – Curie, 2 stycznia 2015 r.