wybierz wersję językową:


Mechanizmy przestępcze w VAT

Mechanizmy przestępcze w VAT, Konferencja naukowa "VAT bez wad", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Istotą prelekcji było omówienie problematyki związanej z procederami przestępczymi w VAT, do popełniania których nieuczciwi podatnicy wykorzystują instytucje transakcji wewnątrzwspólnotowych. Celem referatu było także zaprezentowanie działań, umożliwiających uczciwym podatnikom wykrycie mechanizmów przestępczych w podatku od towarów i usług, jak również uniknięcie ryzyk, związanych z nieświadomym udziałem w przestępczej działalności kontrahentów. Dodatkowo, analizie poddane zostały zarówno unijne, jak i krajowe rozwiązania legislacyjne, zmierzające do wyeliminowania funkcjonujących praktyk w zakresie wyłudzeń VAT. 

Prelekcję wygłosił Piotr Porzycki, podczas Konferencji naukowej „VAT bez wad”, która odbyła się dnia 24 maja 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Aut.: Piotr Porzycki – Konferencja naukowa "VAT bez wad", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 24 maja 2014 r.