wybierz wersję językową:


Menedżerski wykup lewarowany

Prelekcja "Menedżerski wykup lewarowany jako forma przejęcia kontroli nad spółką kapitałową - aspekty podatkowe i korporacyjne" poświęcona została korporacyjnym i podatkowym aspektom przejęcia kontroli nad spółką kapitałową w drodze menedżerskiego wykupu lewarowanego. 

Prelekcję wygłosił Piotr Porzycki podczas Konferencji naukowej „Prawo spółek – 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy”, Uniwersytet Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie. 

Aut.: Piotr Porzycki – Konferencja naukowa "Prawo spółek - 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy", Uniwersytet Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie,  22 listopada 2014 r.