wybierz wersję językową:


Mniejsze zło... Tylko po co?

Artykuł zawiera rozważania na temat celu i treści projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy organizacji usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów.

Autor: Mec. Rafał Czyżyk, publ. Namiary na morze i handel 17/2016