wybierz wersję językową:


Ochrona prawa autorskiego: dozwolony użytek

Artykuł wyjaśnia zasady korzystania z cudzych utworów na zasadzie dozwolonego użytku przewidzianego w art. 27 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) tj. w celach dydaktycznych lub naukowych.

Aut: A. Oryl, publ.:  Gazeta Prawna, 25 lipca 2011 r.