wybierz wersję językową:


Opodatkowanie dochodów CFC

Prelekcja "Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych, a kształtowanie wysokości zobowiązania podatkowego" dotycząca problematyki zagranicznych spółek kontrolowanych, na podstawie obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Prelekcja wygłoszona została przez Piotra Porzyckiego podczas Konferencji naukowej "Kształtowanie opodatkowania - zagadnienia ekonomiczne i prawne", która odbyła się dnia 21 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi.

Aut.:Piotr Porzycki – Konferencja naukowa "Kształtowanie opodatkowania - zagadnienia ekonomiczne i prawne", Uniwersytet Łódzki w Łodzi, 
21 listopada 2014 r.