wybierz wersję językową:


Prawo ochrony środowiska a reklama

Przedmiotem publikacji jest omówienie regulacji dotyczących promocji i reklamy towarów lub usług, zwartych w ustawie z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W artykule wyjaśniono również kluczowe pojęcia niezbędne do zrozumienia wspomnianych przepisów, takie jak np.: treści propagujące model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Aut: A.Oryl, publ.: Magazyn Prawniczy Jurysta Nr 3-4 2009 s.46