wybierz wersję językową:


Przedawnienie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy przewozu a postępowanie upadłościowe, w świetle prawa angielskiego [sprawa „The Sanko Mineral”]

Publikacja porusza problematykę zaakcentowaną w orzeczeniu, które zapadło w roku 2014 w sprawie statku „The Sanko Mineral”. Spór dotyczył roszczenia z tytułu niewykonania umowy przewozu.

Autor: Mec. Marek Czernis, Andrzej Czernis publ.:www.gospodarkamorska.pl 07.11.2015 r.