wybierz wersję językową:


Puby łamią prawa autorskie

Artykuł przybliża istotę prawa do nadań programów  uregulowanego w art. 97  99 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) i wyjaśnia zasady na jakich lokale gastronomiczne mogą wykorzystywać w prowadzonej działalności transmisje imprez sportowych.

Aut: A. Oryl, publ.: Gazeta Prawna, 24.08.2011 r.