wybierz wersję językową:


Rozliczenie strat podatkowych oddziału zagranicznego

Prelekcja pt. „Rozliczenie strat podatkowych oddziału zagranicznego w wyniku podatkowym polskiego rezydenta podatkowego” została wygłoszona przez Piotra Porzyckiego podczas Konferencji Naukowej "Kształtowanie opodatkowania: zagadnienia ekonomiczne i prawne. Koszty uzyskania przychodu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.”, która odbyła się w dniu 3 grudnia 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Przedmiotem prelekcji było przedstawienie tezy dotyczącej możliwości zaliczenia strat oddziałów zagranicznych do kosztów podatkowych polskich rezydentów podatkowych, wynikających z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2015 r. (sygn. C – 172/13). 

Aut.: Piotr Porzycki (współautorstwo) – Konferencja Naukowa "Kształtowanie opodatkowania: zagadnienia ekonomiczne i prawne. Koszty uzyskania przychodu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.”, Uniwersytet Łódzki w Łodzi, 3 grudnia 2015 r.