wybierz wersję językową:


Sprostowanie i odpowiedź w prawie prasowym

Artykuł  przybliża tytułowe instytucje, zawierając liczne odwołania do orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego. W publikacji omówiono także zagadnienie relacji pomiędzy roszczeniami opartymi na przepisach prawa prasowego oraz roszczeniami z tytułu naruszenia dóbr osobistych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

Aut: R. Malujda, A. Oryl, publ.: Radca Prawny  Nr 3/2007, s.83