wybierz wersję językową:


Unijny kabotaż

Artykuł przybliża wytyczne Komisji Europejskiej wydane do rozporządzenia Rady w sprawie stosowania swobody świadczenia usług w transporcie morskim w obrębie państw członkowskich. Wytyczne dotyczą m.in. takich kwestii jak interpretacja pojęć „transport morski” czy „między portami” na potrzeby rozporządzenia o kabotażu morskim, a także czy zakresem rozporządzenia objęte są jednostki rekreacyjne czy pośrednicząco-zaopatrzeniowe.

Aut:Rafał Czyżyk, Sebastian Kita Publ:Namiary na morze i handel nr 867 wrzesień/17-2014