wybierz wersję językową:


Utwór inspirowany jako rodzaj utworu samoistnego

Artykuł koncentruje się na zdefiniowaniu tytułowej instytucji prawnej oraz wyjaśnieniu relacji pomiędzy utworem stanowiącym źródło inspiracji a utworem inspirowanym. W publikacji wyjaśniono także podstawowe różnice pomiędzy utworem inspirowanym a utworem zależnym.


Aut: A. Oryl, publ.: Edukacja Prawnicza Nr 1/2008, s. 34-35