wybierz wersję językową:


Utwory współautorskie

Artykuł wyjaśnia zagadnienie współautorstwa, koncentrując się na powstaniu i wykonywaniu praw majątkowych oraz osobistych do wspólnego utworu. Jednocześnie w przedmiotowej publikacji wyjaśniono także różnice pomiędzy utworem współautorskim a podobnymi do niego instytucjami utworu połączonego oraz utworu zbiorowego.


Aut: A. Oryl, publ.: Magazyn Prawniczy Jurysta nr 10/2007, s.16