wybierz wersję językową:

I Międzynarodowy Kongres Morski

Podziękowanie
dla Pana Marka Czernisa

za współtworzenie I Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie. Przyjęcie przez Pana funkcji Moderatora było dla nas ogromnym wyróżnieniem i szansą na organizację Kongresu na najwyższym poziomie.

Wierzymy, że nasza współpraca podczas przygotowania tego pionierskiego na skalę kraju przedsięwzięcia , była dla Pana owocna i satysfakcjonująca.

Jesteśmy przekonani, że stanowiła ona jedynie zalążek naszych wspólnych inicjatyw związanych z Międzynarodowym Kongresem Morskim, którego druga edycja odbędzie się już 12-14 czerwca 2014 w Szczecinie. 

Z morskim pozdrowieniem