wybierz wersję językową:

II Międzynarodowy Kongres Morski

Dziękujemy
za wsparcie 2. Międzynarodowego Kongresu Morskiego, który odbył się w dniach 12-14 czerwca r. w Szczecinie

Przyjęcie przez Pana roli Moderatora Panelu było dla nas zaszczytem i szansą na zorganizowanie Kongresu na najwyższym poziomie. Sprawnie prowadzone prelekcje, ciekawe dyskusje, a przede wszystkim zadowolenie uczestników to nasz wspólny sukces. Wierzymy, że praca z nami była dla Pana satysfakcjonująca. Licząc na równie owocną współpracę w kolejnych latach, raz jeszcze dziękujemy za cały wkład merytoryczny i personalny, jaki wniósł Pan do tworzonego przez nas wydarzenia.

Trzymajmy się morza!