wybierz wersję językową:

IV Międzynarodowy Kongres Morski

W dniach 8-10 czerwca 2016 roku na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbył się 4 Międzynarodowy Kongres Morski podczas, którego prawnicy naszej Kancelarii mieli przyjemność wygłosić prelekcje na temat:

1. „Nowe instrumenty regulowania działalności w portach morskich – szanse i zagrożenia”  – Partner, Radca Prawny  Rafał Czyżyk, 

2. „Polskie morskie prawo pracy - implementacja Konwencji MLC 2006” – Radca Prawny Artur Pomorski,

3. „Pomoc publiczna w portach – uwarunkowania prawne i stanowisko Komisji Europejskiej” – Radca Prawny Piotr Gajlewicz.