wybierz wersję językową:

Prawo własności intelektualnej

W Kancelarii działa zespół prawników doradzający Klientom w zakresie ochrony oraz realizacji prawa własności intelektualnej. W tym obszarze Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:

• sporządzanie opinii w sprawach dotyczących:
- prawa autorskiego i praw pokrewnych 
- ochrony konkurencji
- tworzenia i prowadzenia bazy danych osobowych,

• przygotowywanie umów związanych z przeniesieniem:
- patentów i autorskich praw majątkowych,
- praw z rejestracji znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych,

• sporządzanie umów licencyjnych, związanych z korzystaniem z patentów, znaków towarowych, programów komputerowych i innych, 

• prowadzenie doradztwa w zakresie reklamy usług i towarów, 

• opracowywanie umów i regulaminów akcji i programów promocyjnych usług i towarów, 

• reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


wróć