wybierz wersję językową:

Marcin Borowski

Aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2015 roku obronił pracę magisterską pod kierownictwem dr hab. prof. US Rajmunda Molskiego pt. „Koncesja jako forma reglamentacji działalności gospodarczej w obszarze odnawialnych źródeł energii”. Z Kancelarią związany od 2013 roku. W kręgu jego zainteresowań pozostają przede wszystkim zagadnienia szeroko rozumianego prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, energetycznego (w szczególności w odniesieniu do energetyki odnawialnej), a także prawa sportowego. Współautor komentarza do ustawy o portach i przystaniach morskich.   

Jest również aktywnym członkiem Komisji Odwoławczej ZZPN – organu orzekającego II instancji Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie oraz członkiem zarządu klubu sportowego SL SALOS Szczecin.


wróć