wybierz wersję językową:

Stara Rzeźnia

Informujemy, iż 21 stycznia 2016 r. w Starej Rzeźni w Szczecinie partner Kancelarii mec. Rafał Czyżyk przedstawił prezentację pt. „Zmiany w prawie dotyczącym funkcjonowania portów morskich – czy właściwy kierunek?”. Prezentowany temat został podzielony na sześć etapów rozwoju polskich regulacji dotyczących portów morskich. Poza chronologicznym uporządkowaniem zmian legislacyjnych w tym zakresie przybliżone zostały potencjalne zagrożenia i zalecenia. Zwrócono uwagę na nadmiar przepisów regulujących przedmiotową materię oraz rozbieżności w orzecznictwie sądowym. Wskazane zostały również zalecenia na przyszłość - choćby pro-krajowa interpretacja zapisów regulacji unijnych przez sądownictwo polskie i inne organy.