wybierz wersję językową:

Aktualności

31
Nowa treść Załącznika VI do Konwencji MARPOL

Opublikowano 2022/03/31

Przypominamy, iż z dniem 1 kwietnia 2022 r. wchodzi w życie nowa treść Załącznika VI do Konwencji MARPOL dotycząca wyposażenia i wyznaczenia punktów poboru próbek oleju opałowego używanego na statkach, w celu weryfikacji jego składu.

Ponadto wskazuje się, że wszelkie modyfikacje systemów oleju napędowego oraz weryfikacja zgodności z Załącznikiem VI MARPOL muszą być odpowiednio monitorowane. Warto zauważyć, że wymagania dotyczące zatwierdzania planów i przeglądów mogą się różnić w zależności od klasyfikacji danego statku.

W związku z powyższym, w szczególności zaleca się właścicielom / zarządcom i kapitanom statków, aby odpowiednio zaplanowali instalację lub wyznaczenie punktów poboru próbek zgodnie z wymaganiami znowelizowanego Załącznika VI do Konwencji MARPOL.

Więcej informacji znajduje się pod poniższym artykułem, szczegółowo omawiającym zmiany w przepisach: 

www.gard.no/web/updates/content/33328299/fitting-of-fuel-oil-sampling-points-becomes-mandatory