wybierz wersję językową:

Aktualności

16
ZMIANA WYTYCZNYCH IMO W ZAKRESIE BIOFOULINGU

Opublikowano 2023/05/16

Dziesiąte posiedzenie Podkomitetu IMO ds. Zapobiegania i Reagowania na Zanieczyszczenia, zakończyło przegląd WYTYCZNYCH Z 2011 R. DOTYCZĄCYCH KONTROLI I ZARZĄDZANIA BIOFOULINGIEM STATKÓW W CELU MINIMA

Czytaj więcej