wybierz wersję językową:

Konsultant Kancelarii

Prof. dr hab. Zdzisław Brodecki konsultantem Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, iż niezależnym konsultantem naukowym Kancelarii został prof. dr hab. Zdzisław Brodecki.

Prof. dr hab. Zdzisław Brodecki jest jednym z założycieli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przez wiele lat swojej kariery naukowej związany z szeroko pojętym prawem morskim, prawem ubezpieczeń oraz prawem europejskim. W latach 1978-1996 był kierownikiem Katedry Prawa Morskiego, a w latach 1996- 2013 Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej WPiA UG. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Prawa i Dyplomacji Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni.

Jako uznany autorytet w dziedzinie prawa morskiego i prawa ubezpieczeń uczestniczył w pracach wielu organizacji i instytucji międzynarodowych, w szczególności Comité Maritime International (CMI), Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) czy Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeń (AIDA). Autor, współautor i redaktor licznych monografii i publikacji naukowych, wśród których wymienić należy chociażby „Prawo ubezpieczeń gospodarczych”, „Prawo ubezpieczeń morskich”, „Aquis Communautaire”, „The Polish Business Law” czy komentarze do europejskich Traktatów.
Od 1997 r. prof. Brodecki przygotowywał opinie prawne z zakresu prawa europejskiego i prawa ubezpieczeń w ramach sejmowej Komisji Prawa Europejskiego. Od 2001 r. konsultant międzynarodowej kancelarii CSM Cameron McKenna. Laureat Nagrody Heweliusza w 2010 r. Arbiter sądów arbitrażowych m.in. Stałego Sądu Polubownego przy Pomorskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Aktywny członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego