wybierz wersję językową:

Kancelaria

Kancelaria działa na rynku usług prawnych od 1995 roku. Od samego początku naszymi priorytetami były głęboka specjalizacja, elastyczne reagowanie na potrzeby Klientów oraz zapewnienie naszym Klientom kompleksowej pomocy.

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Marek Czernis, członek Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego. Obecnie nasz zespół współtworzy 7 prawników (radców prawnych i aplikantów) oraz duży i stale wzrastający zespół współpracujących z kancelarią prawników zagranicznych i krajowych.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną, a jej poszczególni prawnicy oferują specjalistyczną wiedzę zwłaszcza w zakresie prawnych aspektów żeglugi morskiej, a także prawa cywilnego, gospodarczego, transportowego, prawa pracy oraz prawa własności intelektualnej.

Kancelaria szczególnie ceni sobie zaufanie, jakim od wielu lat darzą ją liczący się uczestnicy obrotu morskiego.

Prawnicy tworzący Kancelarię znani są ze swej aktywności na forach międzynarodowych, w szczególności: Comite Maritime International, European Community Shipowners' Associations i International Bar Association, a także z działalności dydaktyczno-naukowej oraz licznych publikacji w prasie fachowej.

Kancelaria świadczy usługi na rzecz szerokiego grona Klientów. Znajdują się wśród nich armatorzy, czarterujący i towarzystwa P&I, międzynarodowe banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, spedytorzy i przewoźnicy, agencje reklamowe, a także przedsiębiorcy zaangażowani w produkcję i handel oraz usługodawcy różnorakich branży. 

Dzięki współpracy z międzynarodowymi kancelariami oraz rozbudowanej sieci korespondentów prawnych, Kancelaria udziela pomocy prawnej nie tylko w Polsce, ale również w kilkudziesięciu krajach Europy, obu Amerykach, Azji i Australii.