wybierz wersję językową:

Kancelaria

Kancelaria działa na rynku usług prawnych od 1995 roku. Od samego początku naszymi priorytetami były głęboka specjalizacja, elastyczne reagowanie na potrzeby Klientów oraz zapewnienie naszym Klientom kompleksowej pomocy.

Założycielem Kancelarii jest Radca Prawny Marek Czernis – członek Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego oraz wieloletni współpracownik wielu organizacji międzynarodowych związanych z międzynarodowym obrotem gospodarczym (IMO, BIMCO, CMI, UNCTAD itp.). 

Zespół Kancelarii składający się z radców prawnych i aplikantów radcowskich wspierany jest, przez współpracujących na stałe z kancelarią, zespołem prawników krajowych i zagranicznych z przeszło 50 krajów. 

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną -  krajową i zagraniczną oferując specjalistyczną asystę i wsparcie prawne w szeroko pojętym krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczo-prawnym, obejmującym w szczególności międzynarodowy obrót morski i energetyczny (transport morski i multimodalny), obrót portowo-morski przemysł stoczniowy oraz morską energetykę odnawialną), bankowy (międzynarodowe umowy kredytowe, restrukturyzacja finansowa oraz międzynarodowa optymalizacja korporacyjna) wreszcie ubezpieczenia (międzynarodowy rynek ubezpieczeniowy, reasekuracyjny). 

Kompleksowa obsługa prawna obejmuje również reprezentację procesowo-prawną przed krajowymi i zagranicznymi sądami powszechnymi i arbitrażowymi (sądami polubownymi) ze szczególnym uwzględnieniem jurysdykcji angielskiej, amerykańskiej oraz niemieckiej. 

Prawie trzydziestoletnia, stała obecność na krajowym i międzynarodowym forum gospodarczym i sądowo-arbitrażowym pozwoliła na uzyskanie, unikalnego na polskim rynku, doświadczenia i relacji personalnych i korporacyjnych z globalnymi uczestnikami międzynarodowego systemu gospodarczego i prawnego.