wybierz wersję językową:

Aktualności

15
Nowy Kodeks Bałtycki

Opublikowano 2020/05/15

Pragniemy poinformować, że dnia 6 kwietnia 2020 r. wszedł w życie nowy Kodeks Bałtycki, który został stworzony w celu lepszego odzwierciedlenia zgodności i wyzwań operacyjnych, wynikających z ciągłych zmian prawnych i politycznych we wszystkich jurysdykcjach, w których członkowie giełdy Baltic Exchange prowadzą działalność.

Kodeks Bałtycki został sporządzony przy udziale Baltic Membership Council oraz Baltic Exchange Council, a także na etapie jego przygotowywania został przejrzany przez szersze grono członków wskazanych organizacji.

Celem nowego Kodeksu Bałtyckiego jest:

1. Zachowanie zaufania i integralności towarów i rynków pochodnych towarów;
2. Ustanowienie i stosowanie etycznych praktyk biznesowych oraz wyeliminowanie złych praktyk na tych rynkach;
3. Upewnienie się, że rola giełdy bałtyckiej pozostaje w centrum tych rynków.

Kodeks Bałtycki opiera się na pięciu kluczowych zasadach:

1. Integralność rynków
2. Uczciwość i konkurencja
3. Etyczny biznes
4. Dobre zachowanie na rynku
5. Solidne i wiarygodne standardy

Zasady te mają dotyczyć nie tylko członków giełdy Baltic Exchange, ale także wszystkich uczestników frachtu na Bałtyku.

Z nowym Kodeksem Bałtyckim i przewodnikiem można się zapoznać na stronie internetowej Baltic Exchange: 

www.balticexchange.com/dyn/_assets/_pdfs/AGuidetotheNewBalticCode2020.pdf?mc_cid=b38cfbc651&mc_eid=d2d6ce1b81