wybierz wersję językową:

Aktualności

25
Przewodnik IMO GreenVoyage2050

Opublikowano 2022/03/25

W ramach projektu IMO GreenVoyage2050 opublikowano nowy przewodnik dotyczący tworzenia i realizacji krajowych planów działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków. Projekt ten, finansowany przez rząd Norwegii, wspiera w szczególności kraje rozwijające się. Ma on być realizowany do grudnia 2023 roku. Wspomniany przewodnik powstał na potrzeby realizacji rezolucji IMO MEPC.327(75).

Przewodnik zawiera także dodatkowe zalecenia dotyczące opracowywania krajowych planów działania dla małych, rozwijających się państw wyspiarskich (SIDS), które stoją przed szczególnymi wyzwaniami w zakresie logistyki transportu i handlu.

Następnym, planowanym etapem będzie zorganizowanie przez GreenVoyage2050 serii szkoleń i warsztatów w celu wsparcia siedmiu nowych krajów pilotażowych w procesie opracowywania krajowych planów działania realizujących postulaty przedmiotowego projektu. Nowymi krajami pilotażowymi są Azerbejdżan, Belize, Wyspy Cooka, Ekwador, Kenia, Wyspy Salomona i Sri Lanka.

Więcej na stronie: www.imo.org/en/MediaCentre/Pages/WhatsNew-1697.aspx