wybierz wersję językową:

Aktualności

04
Rezolucja dotycząca globalnego programu szczepień marynarzy

Opublikowano 2021/05/04

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) przyjęła rezolucję dotyczącą globalnego programu szczepień marynarzy, zaproponowaną przez Zastępcę Ministerstwa ds. Żeglugi Cypryjskiej (SDM). Rezolucja została uzgodniona na czwartym posiedzeniu Trójstronnego Komitetu Specjalnego Konwencji o pracy na morzu, 2006 - część I. 

Rezolucja opiera się na propozycji globalnego programu szczepień marynarzy przedstawionej Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) na początku tego roku. Przyjmuje się, że jest to kluczowy krok w określeniu skali wyzwania związanego ze szczepieniami, a następnie w podjęciu bardziej zdecydowanych działań celem zapewnienia marynarzom odpowiedniej ilości szczepionek, we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i firmami farmaceutycznymi.