wybierz wersję językową:

Aktualności

15
UE wprowadza ograniczenia dla rosyjskich statków

Opublikowano 2022/04/15

Na mocy rozporządzenia UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. wprowadzono z pewnymi wyjątkami, instrumenty ograniczające działalność statków rosyjskich na terytorium UE.
Od 16 kwietnia 2022r. zakazane jest udzielanie dostępu do portów na terytorium UE wszelkim statkom zarejestrowanym pod banderą Rosji.

Od 16 kwietnia 2022r. zakazane jest udzielanie dostępu do portów na terytorium UE statkom, które zmieniły swoją rosyjską banderę lub swoją rejestrację na banderę lub rejestr jakiegokolwiek innego państwa po dniu 24 lutego 2022r.

Jednocześnie wskazuję, iż zgodnie z treścią przytoczonego rozporządzenia, Można udzielić wyżej wskazanym statkom rosyjskim dostępu do portu UE, jeśli statek potrzebuje pomocy, poszukuje schronienia, został zmuszony do awaryjnego zawinięcia do portu ze względu bezpieczeństwa lub w celu ratowania życia.

Ustawodawca wskazał ponadto, że MSZ może wyrazić zgodę na zezwolenie dostępu do portów wspomnianym statkom w razie zaistnienia w innych, szczególnych okolicznościach ekonomicznych.

Źródło:

eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0576