wybierz wersję językową:

Aktualności

24
Unijny mechanizm dostosowywania cen na granicach z emisją dwutlenku węgla

Opublikowano 2023/05/24

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu UE wyznaczyła sobie wiążący cel, jakim jest osiągnięcie do 2030 r. redukcji emisji dwutlenku węgla o 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz neutralności klimatycznej do 2050 roku. Aby osiągnąć ten cel i w ramach pakietu "Fit for 55" wniosków dotyczących zmian klimatu i prawodawstwa energetycznego, Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM).

Więcej informacji:
www.clydeco.com/en/insights/2021/08/the-eu-carbon-border-adjustment-mechanism