wybierz wersję językową:

Aktualności

09
USA wprowadziło nowe wymagania bezpieczeństwa

Opublikowano 2021/04/09


USA wprowadziło nowe wymagania bezpieczeństwa dot. transportu morskiego. Wymóg ten dotyczy pasażerów i załogi pracującej na statkach zmierzających do USA i handlujących na wodach podlegających jurysdykcji USA.

Wymaga się, aby wszystkie osoby na statkach na wyżej wskazanych obszarach, nosiły maseczki przez cały czas trwania podróży (także podczas schodzenia i wchodzenia na pokład). Członkowie załogi i pracownicy obiektów portowych mogą być zwolnieni z obowiązku noszenia maseczek wyłącznie, gdy ich noszenie podczas wykonywania pracy stwarzałoby zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Powinni jednak natychmiast założyć maseczkę po zakończeniu zadania. Zwolnienie to nie dotyczy pasażerów.

Obowiązek dotyczący noszenia maseczek reguluje akt prawny wydany w styczniu 2021 przez prezydenta USA oraz zarządzenie Centre of disease control and prevention (CDC).

Zaleca się aby statki, do których odnoszą się powyższe regulacje, dokonały wpisu w dzienniku pokładowym wskazując, kiedy zaczęły spełniać rzeczony wymóg.

Linki do wyżej wymienionych dokumentów: www.bimco.org/news/ports/20210408-masks-us-waters.aspx