wybierz wersję językową:

Aktualności

28
Webinarium dot. działalności i ryzyka związanego z morską energią wiatrową

Opublikowano 2022/04/28

11 Maja 2022 r. przeprowadzone zostanie webinarium dot. działalności i ryzyka związanego z morską energią wiatrową. Planowane jest szczegółowe omówienie specjalistycznej ochrony ubezpieczeniowej dla instalacji farm wiatrowych, statków pomocniczych, a także kwestii związanych z ryzykiem wykonywania tych czynności.

W celu uzyskania szerszych informacji, należy się zarejestrować na portalu UKP&I:
www.ukpandi.com/news-and-resources/events/uk-club-live-webinar-introduction-to-us-offshore-wind-operations-and-risks/