wybierz wersję językową:

Aktualności

25
Wsparcie finansowe dla armatorów jachtów komercyjnych

Opublikowano 2020/06/25

MGMiŻŚ informuje, że planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których prowadzone są połowy rekreacyjne. Przewidywany termin naboru ww. wniosków to 8 lipca – 22 lipca br.

Potencjalni wnioskodawcy proszeni są o uprzednie przygotowanie niezbędnych dokumentów i informacji, celem sprawnego wypełnienia wniosku o wsparcie. Zgodnie z procedowanym projektem rozporządzenia, wnioski powinny zawierać informacje jak we wzorze przedstawionym przez Ministerstwo.

Więcej informacji w komunikacie MGMiŻŚ:

www.gov.pl/web/gospodarkamorska/wsparcie-finansowe-dla-armatorow-jachtow-komercyjnych-wkrotce-rusza-nabor