wybierz wersję językową:


Shipping 2015

Publikacja Getting the Deal Through – Shipping 2015 jest przygotowanym rokrocznie praktycznym poradnikiem dla przedsiębiorców, którzy w toku swojej działalności stykają się z instytucjami szeroko rozumianego prawa morskiego. Rozdział z zakresu polskich regulacji i praktyki w obszarze żeglugi, rejestracji statku, hipoteki morskie, aresztu statku, przewozu ładunku i wielu innych instytucji przygotowany został przez partnerów Kancelarii – mec. Marka Czernisa oraz mec. Rafała Czyżyka. Zachęcamy do zapoznania się z całą publikacją dostępną pod adresem wskazanym poniżej.

„Powielane za zgodą Law Business Research Ltd. Artykuł ten został po raz pierwszy opublikowany w Getting a Deal Through: Shipping 2015 (wydanym w sierpniu 2014 r., pod redakcją Kevina Coopera, Ince & Co LLP). Więcej szczegółów znajdą Państwo na www.gettingthedealthrough.com”