wybierz wersję językową:


Skutki prawne zmian wprowadzanych do standardowych formularzy umów frachtowych w świetle prawa angielskiego