wybierz wersję językową:


Zmiana lokalizacji we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę MEW a ponowne przeprowadzenie postępowania