wybierz wersję językową:

Prawo morskie

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę i pomoc prawną w obszarze prawa morskiego, w szczególności w zakresie:

• rejestracji statków (w Polsce i za granicą),

• nabycia i sprzedaży statków,

• aresztów statków,

• umów przewozu ładunków i pasażerów oraz innych usług w żegludze morskiej,

• praw rzeczowych na statku (hipoteka morska),

• ratownictwa morskiego,

• wypadków morskich,

• ubezpieczeń morskich,

• odszkodowań związanych z wypadkami na morzu.


wróć