wybierz wersję językową:

Artur Pomorski

Radca prawny

Radca prawny od 2011 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Specjalizuje się w sprawach dotyczących zatrudnienia i pracy marynarzy na morskich statkach uprawiających żeglugę międzynarodową (w zakresie m.in.: warunków zatrudniania marynarzy, kontraktów marynarskich, układów zbiorowych, podatków i ubezpieczeń społecznych marynarzy, roszczeń ze stosunku pracy na statku).

W 2006 r., jako delegat przedsiębiorców polskich, uczestniczył w 94 Sesji Morskiej Międzynarodowej Konferencji Pracy, podczas której uchwalona została Konwencja MOP o Pracy na Morzu.

Autor licznych artykułów m.in. z zakresu prawa morskiego.


wróć