wybierz wersję językową:

Maciej Jaśkiewicz

Radca prawny

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego gdzie obronił pracę magisterską pod kierownictwem prof. US dr hab. Stanisława Czepity. Od ukończenia drugiego roku studiów odbywał praktyki w szczecińskich kancelariach prawniczych. Od stycznia 2015 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Z Kancelarią związany jest od 2012 roku. Zajmuje się głównie kompleksową obsługą dużych podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności świadczeniem pomocy przy negocjowaniu i zawieraniu kontraktów. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu analizy kondycji prawnej spółek w zakresie prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego jak i rzeczowego. Nadto zajmuje się tematyką prawa morskiego w szczególności w odniesieniu do działalności portów, stoczni oraz podmiotów uczestniczących w szeroko pojętym handlu morskim. Autor publikacji z zakresu prawa morskiego i gospodarczego. W kręgu jego zainteresowań pozostają także kwestie związane z prawem IT.

Po odbyciu aplikacji i złożeniu egzaminu zawodowego w marcu 2018 r. wpisany na listę radców prawnych wykonujących zawód przy OIRP w Szczecinie.


wróć