wybierz wersję językową:

Marek Czernis

Radca prawny

Radca prawny przy OIRP w Szczecinie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przed założeniem w 1995 r. Kancelarii odbył staż w kancelariach między innymi: Haight, Gardner Poor & Havens (Nowy Jork) oraz Middleton Potts (Londyn). Były Członek Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk przy oddziale PAN w Gdańsku oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego. Wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa morskiego. Uczestniczył w pracach prowadzonych m.in. przez: Unię Europejską, International Maritime Organization (IMO), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) oraz The Baltic and International Maritime Council (BIMCO).

Specjalizuje się w prawie morskim a także gospodarczym.


wróć