wybierz wersję językową:

Marek Czernis

Radca prawny

Radca prawny przy OIRP w Szczecinie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przed założeniem w 1995 r. Kancelarii pracował w kancelariach angielskich w Londynie (m.in. Middleton Potts, Sinclair Roche) oraz amerykańskich w Nowym Yorku (m.in. Haight, Gardner Poor & Havens). 

Od przeszło trzydziestu lat uczestniczy i świadczy obsługę prawną w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym obejmującym, w szczególności, międzynarodowy obrót morski i energetyczny, międzynarodowe transakcje finansowe i ubezpieczeniowe (ze szczególnym uwzględnieniem londyńskiego rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego). Wartość obsługiwanych transakcji gospodarczych przekroczyła kwotę USD. 5.000.000.000. 

Reprezentował procesowo (i aktualnie prowadzi) sprawy przed krajowymi i zagranicznymi sądami powszechnymi i arbitrażowymi o wartości przekraczającej USD 1.000.000.000. 

Uczestnik i prelegent na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach i prezentacjach prawnych oraz gospodarczych. Członek Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk przy oddziale PAN w Gdańsku, wieloletni członek trzech Komisji Kodyfikacyjnych Prawa Morskiego (współautor kodeksu morskiego dotyczącego przewozu ładunków morzem), założyciel reaktywowanego Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego, członek i współpracownik wielu organizacji krajowych i międzynarodowych (IMO, UNCTAD, UNICTRAL, CMI, BIMCO itp.). 

Autor licznych publikacji specjalistycznych [zob. zakładka publikacje]. 
Świadczy obsługę prawną w języku polskim, angielskim, rosyjskim i hebrajskim. wróć