wybierz wersję językową:

Aktualności

26
Aktualizacja Biuletynu Bezpieczeństwa Statków Kanady

Opublikowano 2022/05/26

Maritime Cyprus opublikowało Biuletyn Bezpieczeństwa Statków Kanady, który zawiera aktualnie obowiązujące przepisy dot. raportowania o wodach balastowych.

Przepisy w zakresie powyżej wskazanym zostały niedawno znowelizowane. Wskazuje się, że nowe regulacje mają zastosowanie do wszystkich statków podlegających rozporządzeniu o wodach balastowych płynących do kanadyjskiego portu, terminalu morskiego lub kotwicowiska.

Aby uzyskać więcej informacji, należy pobrać Biuletyn Bezpieczeństwa Statków Kanady:
maritimecyprus.com/2022/05/25/maritime-compliance-canada-updated-requirements-for-ballast-water-reporting-regulation/