wybierz wersję językową:

Aktualności

19
MaritimeCyprus publikuje poradnik dot. zatrzymań z powodu uchybień IMS

Opublikowano 2022/05/19

MaritimeCyprus opublikowało poradnik zawierający wytyczne dot. zatrzymań statków spowodowanych uchybieniami przepisów International Maritime Security (IMS), w wyniku kontroli państwa portu. Wskazuje się, iż zatrzymanie spowodowane tego typu naruszeniem pozostaje wciąż częstym precedensem. Poradnik ma służyć maksymalnej redukcji ryzyka niepowodzenia kontroli oraz uniknięciu tym samym wysokich kar.

Niniejszy dokument powinien być stosowany w połączeniu z przepisami kontrolnymi regulującymi czynności związane z wejściem i wyjściem z portu, wymaganiami międzynarodowymi oraz w szczególności z tzw. programami rutynowych czynności na pokładzie.

link do dokumentu znajduje się poniżej:
maritimecyprus.com/2022/05/17/port-state-control-reducing-the-risk-of-deficiencies-and-detentions-2/