wybierz wersję językową:

Aktualności

14
Australia egzekwuje Konwencję MLC

Opublikowano 2017/11/14

Australijski Urząd ds. Bezpieczeństwa na Morzu (Australian Maritime Safety Authority – AMSA) jest organem sprawującym nadzór nad przestrzeganiem międzynarodowych standardów żeglugowych przez jednostki pływające po australijskich wodach. AMSA zobowiązana jest m.in. do badania wszelkich skarg dotyczących naruszeń Konwencji o Pracy na Morzu z 2006 roku (Maritime Labour Convention – MLC), która jest aktem zawierającym fundamentalne zasady mające zapewnić godny poziom pracy i życia wszystkim marynarzom objętym jej przepisami.

W ostatnich miesiącach AMSA dwukrotnie wydawała zakaz wpływania do australijskich potów z uwagi na naruszenia przepisów Konwencji o Pracy na Morzu. W przypadku pierwszego z nich naruszenia MLC polegały na zaległościach w wypłacie wynagrodzenia załogi, a także na niezapewnieniu bezpiecznych warunków pracy na statku. 

Z kolei w sierpniu 2017 r. AMSA wydała 12 miesięczny zakaz wpływu do australijskich portów z powodu znacznych zaległości w wypłacaniu uposażenia członkom załogi. Co więcej, na statku funkcjonowały dwie listy płac. Z jednej z nich, przeznaczonej do okazania organom kontrolnym, wynikało, że wynagrodzenia wypłacane były terminowo i w należnej wysokości. Z kolei druga, wykazująca prawdziwe dane, wskazywała że zaległości w wypłacie wynagrodzenia obejmują okres 6 miesięcy i opiewają na kwotę ponad 17.000 dolarów amerykańskich na miesiąc. 

W obu opisanych powyżej przypadkach kontrole AMSA były następstwem skarg zgłaszanych temu urzędowi przez Międzynarodową Federację Pracowników Transportu (International Transport Workers Federation – ITF). 

Źródło
www.hfw.com

- Adam Gielnik