wybierz wersję językową:

Aktualności

21
BIMCO opublikowało nowy formularz

Opublikowano 2021/04/21


BIMCO opublikowało nowy formularz harmonizujący przebieg wymiany danych pomiędzy statkiem a lądem. Działając w trybie rzeczonego dokumentu, strony mogą łatwiej i sprawniej wymieniać się informacjami np. na temat przybycia i opuszczenia portu. Ma on szczególności zapewnić optymalizacje czynności portowych, przyśpieszyć ten proces oraz go ujednolicić. 

Obecnie nie istnieje jeden zharmonizowany i uniwersalny formularz regulujący wymianę informacji pomiędzy statkami i portami/terminalami, dlatego dokument ten został opracowany w taki sposób, żeby był pomocny zarówno dla armatorów czy kapitanów statków, ale także dla władz portowych, operatorów terminali czy innych podmiotów związanych z omawianymi czynnościami portowymi.

Przedmiotowy formularz stanowi uzupełnienie niedawno opublikowanej Klauzuli BIMCO, tzw. "Just in Time". Zaleca się, aby obydwa dokumenty stosować łącznie, zapewni to znacznie lepszą skuteczność działania. 

Rzeczona klauzula wraz z objaśnieniami oraz dokument "Just in Time" dostępne są w hiperłączu pod poniższym linkiem:
www.bimco.org/news/contracts-and-clauses/20210413-new-bimco-clause-promotes-harmonised-ship-shore-data-exchange