wybierz wersję językową:

Aktualności

20
Klub P&I z Wielkiej Brytanii wydał listę kontrolną

Opublikowano 2021/04/20

Klub P&I z Wielkiej Brytanii wydał listę kontrolną zawierającą wskazówki oraz procedury postępowania z pasażerami na gapę.
W przypadku wykrycia na pokładzie pasażera na gapę zaleca się niezwłoczne podjęcie następujących środków:
1. Po wykryciu obecności pasażera na gapę należy poinformować o tym właścicieli oraz agentów portowych;
2. Obowiązkiem agenta jest poinformowanie lokalnych władz o obecności pasażera na gapę;
3. Należy dokonać przeszukania obszaru, w którym znaleziono pasażera na gapę;
4. Należy dokonać przeszukania osobistego pasażera na gapę;
5. Pasażer na gapę musi zostać sfotografowany i przesłuchany;
6. Pozyskane informacje należy zgłosić Klubowi lub korespondentowi lokalnemu;
7. Podczas gdy pasażer na gapę pozostaje na pokładzie, powinien być nakarmiony i mieć dostęp do podstawowych potrzeb fizjologicznych.

Link do listy kontrolnej:
www.ukpandi.com/-/media/files/imports/13108/bulletins/6527---stowaways-aide-memoire.pdf