wybierz wersję językową:

Aktualności

26
BIMCO zachęca do stosowania wytycznych branżowych dot. transportowania makuch

Opublikowano 2021/08/26

W dniu 24 sierpnia 2021 r. BIMCO opublikowało artykuł zachęcający do stosowania wytycznych branżowych dotyczących transportowania makuch (ang. seed cakes), tj. wytłoków będącymi ubocznym produktem wytwarzania oleju z roślin oleistych. 

Przewóz makuch w transporcie kontenerowym stwarza wysokie ryzyko pożarów na pokładach statków. W związku z powyższym, makuchy klasyfikowane są jako ładunki niebezpieczne, zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Morskim Towarów Niebezpiecznych (IMDG) oraz identyfikowane jako substancje łatwopalne. 
                                                            
Mając na uwadze powyższe, BIMCO zachęca do stosowania wspólnych wytycznych branżowych wydanych przez Cargo Incident Notiffication System (CINS) i Międzynarodową Grupę Klubów P&I (IG). Wytyczne stanowią praktyczne wskazówki uzupełniające wymogi Kodeksu IMDG dotyczących przewożenia ładunków niebezpiecznych. 

Omawiane wytyczne dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników portalu pod poniższym linkiem:

https://www.bimco.org/cargo/other-cargo-information/seed-cake_-container-cargo-guidelines