wybierz wersję językową:

Aktualności

23
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pracy na morzu

Opublikowano 2021/08/23

Dzisiaj, tj. 23 sierpnia 2021 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pracy na morzu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Celem ustawy jest m. in. implementacja do polskiego porządku prawnego zmian wynikających z Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, które zostały przyjęte przez Specjalny Trójstronny Komitet w dniu 27 kwietnia 2018 r., a następnie zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy w dniu 5 czerwca 2018 r.

Przejęte regulacje mają na celu zabezpieczenie praw pracowniczych marynarzy w sytuacji ataku piratów lub zbrojnej napaści na statek i spowodowanego nim wymuszonego uwięzienia marynarzy na statku lub poza nim – zapewniają ciągłość marynarskiej umowy o pracę podczas uwięzienia, a także zapewniają ciągłość wypłacania wynagrodzenia i innych świadczeń w ramach marynarskiej umowy o pracę – do czasu wskazanego w przepisach.